Doradztwo podatkowe

Kto rozlicza się na druku PIT-37?

kobieta-porownując-kolory_1163-1053

PIT-37 stanowi najpopularniejszą deklarację podatkową. Dotyczy podatników deklarujących wynagrodzenia i zarobki, które rozliczane są poprzez płatników. Deklaracja PIT-37 pozwala także skorzystać z ulg i odliczeń podatkowych.

W tym przypadku pracownicy/zleceniodawcy rozliczają zarobki z tytułu pełnionych funkcji. Podatnik uzyskuje wówczas kwotę netto. Prawidłowe obliczanie zaliczek na podatek leży po stronie pracodawcy/zleceniodawcy. Pracownik/Zleceniobiorca sporządza roczną deklarację PIT-37 na podstawie przesłanych przez płatnika dokumentów.

Do wypełnienia deklaracji PIT 37 niezbędne są dane z PIT-11. Taki dokument podatnik powinien otrzymać od pracodawcy lub zleceniodawcy. Podatnik musi zatem pamiętać o kompletowaniu pełnej dokumentacji, szczególnie jeśli w ciągu roku pracuje w kilku miejscach. Druk PIT-11 przesyłany jest do końca lutego. Podatnik wypełniając PIT-37 wykazuje kwoty z PIT-1, jak również wskazuje przysługujące mu ulgi i odliczenia podatkowe. sukces-handel-wykres-telefon-bezprzewodowy_1150-1383

Ulgi rozliczane w PIT-37 to: ulga na internet (tylko przez dwa kolejne lata), ulga na dzieci (ulga prorodzinna), ulga rehabilitacyjna, ulga na samochód, ulga na leki, zwrot świadczeń wcześniej zwiększających dochód podlegający opodatkowaniu (jeśli nie rozliczy jej płatnik zaliczek na podatek), darowizny na organizację pożytku publicznego, darowizny na cele kultu religijnego, darowizna krwiodawców, darowizny na cele charytatywno-opiekuńcze kościołów, składki na IKZE, ulga abolicyjna.

Na PIT-37 można rozliczać się łącznie z małżonkiem, jeśli oboje z małżonków są uprawnieni do rozliczania się na PIT-37. Jeżeli któryś z małżonków nie ma takiej możliwości, wówczas łącznie mogą rozliczyć się na PIT-36. PIT-37 może także wypełnić osoba samotnie wychowująca dziecko.

Na druku PIT-37 rozliczają się nie tylko pracownicy etatowi i zleceniobiorcy, ale także emeryci i renciści oraz podatnicy, którzy w ubiegłym roku uzyskali przychody z tytułu praw autorskich i innych praw majątkowych, świadczeń przedemerytalnych i zasiłków przedemerytalnych, stypendiów, zasiłków z ubezpieczenia społecznego.