Doradztwo podatkowe

Rozliczenie roczne przedsiębiorców

work-space-232985_640

Do końca kwietnia 2017 roku podatnicy są zobowiązani do rozliczenia się z urzędem skarbowym ze swoich dochodów uzyskanych w poprzednim roku podatkowym. Dotyczy to wszystkich osób fizycznych, które osiągnęły jakikolwiek dochód. Kogo obowiązuje zatem formularz PIT-36? Wyjaśniamy kto powinien rozliczać się na takim druku oraz co zrobić w przypadku chęci zmiany formy opodatkowania.

Deklarację PIT 36 w roku 2017 złożą osoby, których zarobki były opodatkowane według skali podatkowej 18%, a nadwyżka dochodu powyżej 85.528 zł zgodnie z aktualnymi przepisami opodatkowana według stawki 32%. Na formularzu PIT-36 powinni rozliczać się płatnicy, którzy całość lub część przychodów uzyskali bez pośrednictwa pracodawcy, zatem ten sposób rozliczenia powinny wybrać osoby, które w roku 2016 prowadziły pozarolnicza działalność gospodarczą na tak zwanych zasadach ogólnych.
programming-593312_640

Czy przedsiębiorca może rozliczać się według innej skali podatkowej niż 18-32%? Tak, jest to możliwe, jednak termin na zmianę jest określony ściśle przez przepisy. W przypadku gdy działalność gospodarcza zakładana jest po raz pierwszy w trakcie roku podatkowego, przedsiębiorca może wybrać formę opodatkowania we wniosku rejestracyjnym CEIDG-1. Jeżeli natomiast podatnik chciałby rozliczać się według innych zasad opodatkowania niż te, które zadeklarował (zmiana na podatek liniowy ze stawką podatku 19% niezależnie od wysokości osiąganych dochodów), konieczne jest złożenie wniosku o zmianę formy opodatkowania do odpowiedniego urzędu skarbowego. Zmianę można zgłosić do 20 stycznia w danych roku podatkowym. W przypadku rozważania zmiany opodatkowania z podatku na zasadach ogólnych 18%-32% na podatek liniowy 19% należy wziąć pod uwagę, że przedsiębiorca opodatkowany liniowo nie może rozliczyć się wspólnie z małżonkiem ani jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Ponadto, opodatkowanie za pomocą stałej 19% stawki podatku uniemożliwia skorzystanie z większości ulg oraz odliczeń podatkowych.